blank'/>

Sunday, January 30, 2011

It’s All Mine…

Remember the settee I was stalking? Well, my bff called me Sat. and told me that the store is officially going out of business and EVERYTHING was 50% off. I knew I didn’t want to pay half because I thought that was still way too much, so I emailed her with an offer. I didn’t know if she’d go for it so my husband told me not to get married to it, but I was already engaged with a 4 carat diamond!


Her response: “Absolutely...you can pick it up today!!!”


IMG00122-20110129-1934 Hello Lover!!


It’s at the end of my bed, hopefully it won’t get crapped up with clothes.


I’m officially on a spending freeze, at least furniture…The upside is now I’ll get all the other projects done that I’ve been putting off, drapes, pillows, etc…

4 comments:

Miss Madison's Mommy said...

Yay! It's totally gorgeous!!

hannah mcgee said...

you found one!!!

Desiree said...

I could so go shopping with you! Everything you find, I want for my house!

Hoa Phat said...

Bàn Làm Việc Văn Phòng của Nội 256 đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm kinh nghiệm, luôn đưa uy tín, trách nhiệm, chăm sóc khách lên hàng đầu và cũng không quên chau chuốt chất lượng từng ngày để có thể mang lại cho khách hang những sản phẩm bàn làm việc giá rẻ hcm tối ưu nhất trên thị trường. Bàn làm việc của nhân viên tại văn phòng rất quan trọng đóng vai trò chủ đạo, vì nơi đây diên ra tất cả các hoạt động của nhân viên tại văn phòng. Cũng là một trong những yếu tố tạo không gian thoải mái cho nhân viên trong công việc tại văn phòng để đạt năng suất công việc cao cho nên chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm những bàn văn phòng giá rẻ tphcm các loại đáp úng tùng nhu cầu của người dùng. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cho các bạn ngoài việc chọn bàn chọn tủ bố trí không gian làm việc thì bạn không nên quên lựa chọn cho mình mẫu ghế văn phòng chuyên dùng cho văn phòng công ty nhung phải có phần kết hợp đồng dều giưa bàn làm việc tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên trong thòi gian làm việc tại văn phòng.